You are here

News


Wyniki wyszukiwania dla: gaz łupkowy
:: Znaleziono 7 informacji ::

2015-01-07 14:04
The term "shale gas" means natural gas located in rocks (slates) which is "trapped" in them, which prevents its extraction using typical methods for a normally

Otagowana: technologia wydobycia, gaz łupkowy


2015-01-06 14:20
Acts and other secondary legislations regarding exploration and extraction of shale gas.

Otagowana: prawo, gaz łupkowy, Polska


2015-01-06 14:04
List of acts of law concerning exploration, identification and extraction of shale gas

Otagowana: prawo, gaz łupkowy, Unia Europejska


2015-01-06 12:00
Shale gas - this term is becoming increasingly popular in the media. Unfortunately, its increasing popularity develops numerous misunderstandings, simplificatio

Otagowana: gaz ziemny, gaz łupkowy, poszukiwania i wydobycie, szczelinowanie, gaz niekonwencjonalny, gaz zamknięty, metan


2015-01-11 12:04


2015-01-05 13:25
brakuje możliwości szerszej oceny rzeczywistych przypadków wpływu wydobycia gazu łupkowego na środowisko, co powoduje konieczność sięgania do  doświadczeń


2014-12-28 13:42
2: Przygotowanie i zagospodarowanie złoża Etap 3: Eksploatacja - wydobycie gazu Etap 4: Likwidacja złoża Exploring and extracting gas must be carried© 2001- Information Market S.A. | Polityka prywatności