You are here

News


Wyniki wyszukiwania dla: gaz ziemny
:: Znaleziono 6 informacji ::

2015-01-06 17:14
Natural resources are spread all around the world in different amounts; the rights of their ownership belong to numerous countries. Each of these countries, mak

Otagowana: gaz ziemny, ropa naftowa, podatki, prawo


2015-01-06 12:00
Shale gas - this term is becoming increasingly popular in the media. Unfortunately, its increasing popularity develops numerous misunderstandings, simplificatio

Otagowana: gaz ziemny, gaz łupkowy, poszukiwania i wydobycie, szczelinowanie, gaz niekonwencjonalny, gaz zamknięty, metan


2015-01-11 12:04


2015-01-07 14:04
look at: http://www.kngpan.agh.edu.pl/wp-content/uploads/OPINIA-KNG-PAN-w-sprawie-gazu-%C5%82upkowego-stanowisko-oficjalne.pdf, obtained on. 30 January 2013    


2015-01-05 13:25
brakuje możliwości szerszej oceny rzeczywistych przypadków wpływu wydobycia gazu łupkowego na środowisko, co powoduje konieczność sięgania do  doświadczeń


2014-12-28 13:42
2: Przygotowanie i zagospodarowanie złoża Etap 3: Eksploatacja - wydobycie gazu Etap 4: Likwidacja złoża Exploring and extracting gas must be carried© 2001- Information Market S.A. | Polityka prywatności